_f0072976_13381718.jpg

道ばたにて 散髪
by YUKI_GOTO | 2007-02-03 13:38