from Beijing

messe-jiwo nokosiste kudasatte arigatougzoaimasu. matamata henna bunnsyou de ookurisimasu. nanya kannyato iinagara nokosutokoro ato issyuukann yagana! madamada mirubekitokoroga nokotteimasu. pekinn tte gottu hiroi!!! konnnamonn 1 kagetusokorade mirennwai! pekinn ryokou to iwarete kenbutu suru yuumeina basyo ha hontouni pekinn nogoku wazukanobubunndesu.

moutyotto tyuugokugo umanarukato omottakedo zennzenndesuwa. demo donaikanaruto wakarimasita.
biyouinn no ikemenn niityannga utini oide to sasottekuremasita. ima tyuugokuha mada syougatu yasumidesukara.
syougtu ha donoiedemo gyouzawo tukurusoudesu.
jituha tyottobakari taityou ga sugurenai tame asu kannpekini naosite niityannno ieni ojamasiyouto omotteimasu. tyuugokuno ippannkatei tte sugoku kyoumi arimasu.
by YUKI_GOTO | 2007-02-22 01:02 | 旅とスケッチ sketch