9/25 THANK YOU FOR MANY MESSAGES!

THANK YOU EVERYBODY FOR THE MASSAGE.

KONNDAKE KOKONIITEMO DOUSITEMO TYUUGOKUGO WAKARIMASE-NN !
HIGASIMUKI SANNWO MNARAE!

YUUBE HA JOSIAH TO BROKEN EIGO DE SYABETTAKEDONA.

SIKAIMA A TYANNMO AITENO KOTAE GA WAKARANINONI HANASIKAKEMASUKA KORE TUUYAKU SITEKURERU OKUSANNGA ITAKARA IIDESUGA HITORINARA DOUSIMASU? KAIWA MUZUKASII .

HITORIDE SAMAYOTTEIRUNONI ZENNZENN TYUUGOUGO UMAKUNARANAI

WATASI AHO KANA?
by YUKI_GOTO | 2007-09-26 12:04 | 旅とスケッチ sketch