thank you the massage A chann

honna geppei totemo umakattadesu. toiuwatasi ha nihonn no nakamurayano geppei wo tabettakotoga nai.
by YUKI_GOTO | 2007-09-27 00:18 | 旅とスケッチ sketch