10/6 IT IS RAINY TODAY

hisabisani burogu mimasita. takusann komennto wo arigatou.
sibaraku hoteru ni inakatta toiukototo takusann no hito ga kono pasokonn wo tukau node nakanaka miru kotoga dekimasenn.

kinou ressya ni notta sono ato nokotoha mata keitai kara okurimasu.
tukaretawai! demo mou kaihuku sita.
by YUKI_GOTO | 2007-10-06 10:47 | 旅とスケッチ sketch