1/15thank you so many coments

kyou no youru ha ukuraina ryouri wotabeta. mainiti oisiimonowo tabeterunode zubonn ga patipatide komattazo!ato itiniti da . gannbarimasu. komennto ni hennji gadekinakautesumimasenn.
by YUKI_GOTO | 2008-01-15 22:07 | 旅とスケッチ sketch